top of page

שירות מקצועי ואיכותי במגוון תחומים

חברת י. גרינגראס בע״מ מספקת כבר מעל ל-50 שנים פתרונות עם התמקצעות במספר תחומים עיקריים:

מפעלי תעשייה

התמחות בתעשייה הליכית, מפעלי ערגול ופלדה ומפעלי נייר

קרדנים לחקלאות

התמחות בגלי הינע לטרקטורים וטרקטורונים

עולם הרכב

פתרונות לרכב כבד ובינוני, רכבי 4x4 , ורכבים קלים וטנדרים

bottom of page