top of page
עולם הרכב

עולם הרכב

רכב כבד ובינוני

ייצור, שיפוץ ואיזון גלי הנעה למשאיות כבדות וקלות.

שינויי גלי הינע לאחר הארכת או קיצור שילדה.

ייצור ושיפוץ גלי הינע מיוחדים למיקסרים, כבאיות, מיכליות, ביוביות ועוד.

רכבי 4X4

התמחות בהסבת גלי הינע קידמיים ואחוריים לרכבי שטח, כולל גלי הינע עם פרקים כפולים לאחר ביצוע הגבהות ברכב שטח.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מרבית קהילת משפרי הג'יפים בישראל.

אספקת יוקים לסרנים, לטרנספרים ולגירים מתוצרת ארה"ב. 

רכב קל וטנדרים

שיפוץ גלי הינע לטנדרים ורכב פרטי (בעלי הנעה אחורית או 4WD)

הסבת גלי הינע לאחר שינויים במערכת הכוח של הרכב (החלפת מנועים, גירים וסרנים).

  

רכבי אספנות

שחזור, שיפוץ ושיפור גלי הינע לרכבי אספנות.

התמחות ברכבי Alpha Romeo ורכבים אמריקאים.

bottom of page