מפעלי תעשייה

מפעלי תעשייה

מתן שירות לגלי הינע (קרדנים) לכל סוגי התעשיה ההליכית, מפעלי ערגול פלדה ופח ומפעלי נייר.

מתן שירות שיפוץ ושחזור של גלי הינע בקוווי ייצור ישנים

 

גלי הינע למתקני שאיבה ומכוני ביוב

אספקת מפרקים אוניברסליים לתעשיית המזון והמשקאות.

ועוד.

industrial joint מחבר תעשייתי